Politica de confidențialitate

 

 

 

 

 

Politica de confidențialitate are drept scop furnizarea de informații cu privire la colectarea, utilizarea și divulgarea către terți a datelor cu caracter personal de către FUNDAȚIA LÖWENDALcu sediul social în București, Piața Gheorghe Cantacuzino nr. 1, sector 2, 020025, România, înregistrată în registrul special cu nr. 9/15.12.2011, cod de înregistrare fiscal C.I.F. RO 29495510, denumită în continuare FUNDAȚIA LÖWENDAL.

Confidențialitatea datelor dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. Prin urmare, ne străduim să vă procesăm datele personale în conformitate cu principiile stabilite în legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (GDPR).

Datele personale reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici fizici, psihologici, mentali, identitate economică, culturală sau socială. 

Această politică de confidențialitate se referă la datele personale ale clienților, furnizorilor, partenerilor, colaboratorilor și angajaților noștri, altor persoane care ne contactează și care ne vizitează și ale reprezentanților acestora și se aplică datelor colectate prin intermediul site-ului nostru de web www.lowendal.org precum și tuturor celorlaltor date cu caracter personal pe care le colectăm prin e-mail, formular de contact, contracte și a altor variante on–line sau off-line.

  

I. CATEGORII DE DATE PERSONALE

Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dumneavoastră pot include:

1. Informații de contact, cum ar fi: numele și prenumele, adresa de e-mail, număr de telefon/fax, denumirea postului, adresa profesională și/sau privată pe care ni le furnizați direct sau sunt furnizate de către partenerii și colaboratorii noștri în contextul unui raport contractual cu Fundația Löwendal.

2. Date suplimentare prelucrate în temeiul unui raport contractual cu Fundația Löwendal, cum ar fi: detalii despre educație și formare, calificările profesionale, precum și alte date personale pe care le puteți furniza direct sau sunt furnizate de către partenerii și colaboratorii noștri.

3. Detalii ale vizitelor dumneavoastră în sediul nostru sau detalii cu privire la modul în care interacționați cu noi, cum ar fi: data și ora vizitei, imagini ale camerelor de supraveghere instalate la sediul nostru.

4. Date rezultate din vizitarea paginii noastre de internet, cum ar fi: ora și data accesării site-ului Internet și adresa IP din care a fost accesat site-ul nostru de internet.

 

II. SCOPURI ȘI MOTIVE PENTRU PROCESARE

Activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal pot fi efectuate în următoarele cazuri:

Întreținerea relației noastre contractuale cu partenerii și colaboratorii noștri

Folosim datele dumneavoastră cu caracter personal relevante pentru a executa si întreține relația contractuală cu partenerii și colaboratorii noștri, pentru a pregăti și a furniza serviciile solicitate. În acest caz, ne bazăm pe interesul legitim de a ne îndeplini obligațiunile contractuale și de a ne asigura că relația contractuală este gestionată în mod corespunzător.

ComunicareaFundației Löwendalcu dumneavoastră

Utilizăm datele de contact pentru a comunica cu dumneavoastră în legătură cu solicitările și cu orice alte aspecte relevante legate de relația noastră contractuală. Ne bazăm în acest caz și pe îndeplinirea contractului ca motiv al procesării.

Furnizarea de informații cu privire la activitățile solicitate de laFundația Löwendal solicitate în mod direct de potențiali parteneri și colaboratori

Folosim datele dumneavoastră personale relevante pentru a pregăti și a furniza informațiile solicitate cu privire la orice aspect ce vizeaza activitatea noastră. Ne bazăm în acest caz pe interesul legitim în furnizarea informațiilor care vizează activitatea noastră.

Trimiterea de newsletter-uri și emailuri

Putem, de asemenea, să folosim datele dumneavoastră de contact pentru a vă furniza în formă electronică newsletter-uri și emailuri despre activitatea și serviciile noastre, precum și despre evenimentele organizate de noi sau care prezintă interes pentru domeniul nostru de activitate, dar numai dacă v-ați abonat și, prin urmare, v-ați exprimat consimțământul expres pentru o astfel de prelucrare. Puteți oricând să vă retrageți consimțământul, exprimându-vă opțiunea de a nu primi newsletter-uri în viitor apăsând Dezabonați (Unsubcribe)atunci când primiți e-mailul respectiv sau să ne scrieți la fundația@lowendal.org

Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege

Putem prelucra unele dintre datele dumneavoastră în contextul desfășurării activității noastre și bazat pe obligații impuse de lege (de exemplu, obligația de a respecta legile fiscale sau legislația muncii). În acest caz, temeiul prelucrării este îndeplinirea unei obligații legale.

Studierea Fundației Löwendal necesare studiilor doctorale, enciclopediilor sau articolelor legate de activitatea Fundației și a operei artistului George Löwendalsau dacă aplicați pentru o poziție în echipa Fundației

Folosim datele cu caracter personal conținute în CV-urile pe care le primim pentru a evalua calificările solicitanților pentru o poziție în echipa Fundației Löwendal sau pentru studierea arhivei Fundației Löwendal necesare studiilor doctorale, enciclopediilor sau articolelor legate de activitatea Fundației și a operei artistului George Löwendal.

Ne intemeiem în cazul ocupării unei poziții în echipa Fundației pe efectuarea demersurilor efectuate cu scopul încheierii și executării unui contract de muncă sau de colaborare pe perioadă determinată, iar pentru studierea arhivei Fundației Löwendal necesare studiilor doctorale, enciclopediilor sau articolelor legate de activitatea Fundației și a operei artistului George Löwendal pe încheierea unui acord cadru, cu drepturi și obligații, care permite accesul la aceste informații.

Vizitarea sediului Fundației Löwendal

Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a asigura securitatea spațiilor, a bunurilor și a personalului nostru. În acest scop am instalat camere de supraveghere care sunt situate în locuri vizibile și sunt însoțite de pictograme. Camerele de supraveghere au fost amplasate astfel încât să minimizeze impactul asupra intimității individuale; efectuăm evaluări periodice pentru a ne asigura că utilizarea acestora ramâne justificată. În acest caz, procesarea datelor are ca temei interesul legitim al Fundației Löwendal, și anume protecția acestor spații, bunuri și persoane.

Navigarea pe site-ul web al Fundației Löwendal

Folosim datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră când vizitați site-ul noastru de internet, www.lowendal.org pentru a procesa și a răspunde întrebărilor dumneavoastră transmise prin intermediul site-ului nostru, precum și pentru a trimite newsletter-urile la care v-ați abonat în timp ce vizitați site-ul nostru. Ne bazăm această activitate de prelucrare a datelor pe interesul nostru legitim de a furniza informațiile solicitate în legătură cu activitatea și serviciile noastre.

De asemenea, folosim datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți conținutul site-ului. Utilizăm instrumente specializate pentru a analiza informațiile colectate de la vizitatorii site-ului. Aceste informații permit Fundației Löwendal să înțeleagă mai bine utilizatorii site-ului și modul în care îl utilizează. Ne bazăm în această activitate de prelucrare a datelor pe interesului nostru legitim de a asigura funcționarea corectă a site-ului nostru de internet, precum și îmbunătățirea acestuia.

 

III. PUNEREA LA DISPOZIȚIE A DATELOR PERSONALE

Atunci când datele sunt solicitate direct de la dumneavoastră, Fundația Löwendal vă solicită să furnizați toate categoriile de date cu caracter personal solicitate în scopurile menționate anterior, deoarece altfel nu vom putea să ne desfășurăm.

Dacă furnizați Fundației Löwendal datele cu caracter personal ale altor persoane fizice, vă rugăm să le comunicați înainte de această dezvăluire modalitatea în care Fundația Löwendal intenționează să proceseze datele personale, așa cum este descris în această politică de confidențialitate.

 

IV. DEZVĂLUIREA DATELOR PERSONALE

Deși, de regulă, nu vom dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți, putem:

  • dacă este necesar, transfera datele dumneavoastră prin divulgarea sau furnizarea accesului la distanță, numai prin aplicații securizate, unor terțe părți, cum ar fi partenerii Fundației Löwendal, care acționează în calitate de procesatori de date pentru și în numele Fundației Löwendal (de exemplu, pentru hosting, asistență legală și fiananciară, furnizori sau prestatori de servicii care oferă asistență la expediere), cu care Fundația Löwendal a încheiat acordurile contractuale necesare, cerute de reglementările UE și de reglementările naționale. Vom transfera datele unor terțe părți exclusiv în măsura necesară pentru a servi scopurile de procesare aplicabile pentru care datele dumneavoastră sunt colectate și prelucrate.
  • dezvălui datele pentru a ne conforma legii sau ca răspuns la o cerere din partea unei instanțe sau a unei alte autorități legale, cum ar fi un mandat sau o citație. Fundația Löwendal ar putea, de asemenea, să împărtășească informațiile cu bună-credință în cazul în care consideră că este necesar să prevenină, să gestioneze sau să protejeze de fraude Fundația Löwendal.
  • dacă este necesar, să dezvăluie date personale relevante autorităților competente, în contextul furnizării serviciilor solicitate de la Fundația Löwendal.

 

V. DURATA PROCESĂRII

Intenționăm să păstrăm datele dumneavostră cu caracter personal pe durata contractului încheiat între Fundația Löwendal și dumneavoastră, precum și după aceea, în conformitate cu politicile noastre interne și cu obligațiile legale care ne revin.

În cazul în care datele nu sunt colectate în contextul unui contract sau relație de colaborare, astfel de date vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru atingerea scopului colectării datelor preconizate sau a oricărei alte perioade mai lungi impuse de lege, sau de un regulament de păstrare a înregistrărilor sau autoritățile publice.

Datele personale colectate și utilizate pentru abonarea la newsletter-ul nostru vor fi șterse imediat dacă vă dezabonați de la serviciul nostru de newsletter.

Imaginile înregistrate de camerele de supraveghere vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru ca un incident să poată fi descoperit și ca incidentul să poată fi investigat. Cu excepția autorităților competente, imaginile nu vor fi furnizate cătreterțe părți.

 

VI. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

În calitate de persoane vizate, GDPR vă oferă o serie de drepturi, inclusiv:

  • dreptul de accesare – vă permite să obțineți confirmarea că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de noi și, în cazul unui răspuns afirmativ, detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare;
  • dreptul de rectificare– vă permite rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care acestea sunt inexacte;
  • dreptul de ștergere– vă permite să obțineți ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite cazuri (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate);
  • dreptul de restricționare– vă permite să obțineți restricționarea procesării datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestați exactitatea datelor dumneavoastră personale, pentru o perioadă care ne permite să verificăm o astfel de exactitate);
  • dreptul de a vă opune– vă permite să vă opuneți prelucrării în continuare a datelor dumneavoastră personale în condițiile și limitele stabilite de lege;
  • dreptul la portabilitatea datelor– vă permite să primiți datele personale referitoare la dumneavoastră, pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit în mod automat sau să transmiteți aceste date unui alt controlor de date.

Puteți să vă exercitați în mod liber și în orice moment drepturile dumneavoastră menționate mai sus și să aflați mai multe despre aceste drepturi, depunând la noi, în calitate de operator, o solicitare scrisă la Fundația Löwendal, Piața Gheorghe Cantacuzino nr. 1, sector 2, București sau prin e-mail la adresa fundatia@lowendal.org.

Vă încurajăm să ne contactați imediat dacă considerați că datele dumenavoastră cu caracter personal au fost furnizate fără consimțământ. Ne angajăm să tratăm întotdeauna cererile dumneavoastră cu cea mai mare atenție și să răspundem la întrebările pe care le aveți în cel mai scurt timp posibil. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul primit sau considerați că prelucrarea datelor este facută cu încălcarea legislației, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de protecție a datelor.

 

VII. SECURITATE 

Am luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura un nivel de securitate corespunzător riscurilor prezentate prin prelucrare, în special din cauza utilizării incorecte sau a distrugerii, pierderii, alterării, dezvăluirii, achiziționarea sau accesul, manipularea intenționată sau accidentală, accesul terților, ștergerea și modificarea.

Veți fi notificat cu privire la o încălcare a securității datelor, într-un interval rezonabil de timp după descoperirea unei astfel de încălcări, cu excepția cazului în care un funcționar competent determină că notificarea ar împiedica o investigație penală sau ar aduce prejudicii securității naționale. În acest caz, notificarea va fi întârziată conform instrucțiunilor funcționarului competent. Vom răspunde cu promptitudine la solicitările dumneavoastră referitoare la o astfel de încălcare a securității datelor.

 

VIII. MODIFICĂRI

Această politică de confidențialitate intră în vigoare începând cu 25 mai, 2018.

Această politică de confidențialitate poate fi actualizată. Când vom face acest lucru, vom posta noua versiune pe site-ul nostru, astfel încât să aveți întotdeauna acces la detalii despre informațiile pe care le colectăm, cum și în ce circumstanțe le utilizăm și dacă este cazul, le dezvăluim.

Dacă, în orice moment, decidem să folosim datele personale într-o manieră diferită de cea declarată în momentul colectării lor, vă vom notifica prin e-mail. Veți avea posibilitatea de a alege dacă putem sau nu să vă folosim datele în acest mod diferit. În caz contrar, dacă este posibil, vom utiliza datele în conformitate cu Politica de confidențialitate conform căreia datele au fost colectate.

 

IX. ALTE SITE-URI WEB

Site-urile noastre pot conține linkuri către alte site-uri web. Această politică de confidențialitate se aplică numai în cazul acestor site, astfel încât, atunci când vă conectați la alte site-uri web, trebuie să citiți propriile politici de confidențialitate.

 

 X. INFORMAȚII DE CONTACT

Dacă aveți întrebări suplimentare cu privire la modul în care procesăm informațiile dumneavoastră personale sau dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră în conformitate cu această politică, vă rugăm să ne trimiteți o solicitare scrisă, folosind următoarele date de contact:  Fundația Löwendal, Piața Gheorghe Cantacuzino nr. 1, sector 2, București sau prin e-mail la adresa fundatia@lowendal.org.