George Banu

 

 

George Banu – academician, profesor și eseist, unul dintre cei mai rafinați teoreticieni ai artelor spectacolului, o somitate de talie mondială a criticii de teatru, a lăsat un gol imens în lumea culturală de pretutindeni prin trecerea sa în neființă.

Prieten, îndrumător și susținător al Fundației Löwendal, încă de la înfiiințare, va rămâne în amintirea noastră pentru clipele minunate petrecute împreună, ideile și sfaturile prețioase, frumoasele proiecte realizate.

Drum lin către stele, Domnule George Banu.

Vă mulțumim!

 

GEORGE BANU (GHEORGHE IOAN BANU)

CARIERA UNIVERSITARĂ

Profesor emerit titular, clasa exceptionala, studii teatrale, La Sorbonne – Paris III Profesor emerit Universitatea catolica din Louvain – Belgia
A predat la Universitatile din San Diego – California, UQAM – Montréal,
Sapienza – Roma, DAMS – Bologna, Universitatea din Florenta, Vera Cruz – Mexic., IATC „I.L. Caragiale” Bucuresti, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Universitatea de Arte „George Enescu” Iași

TITLURI UNIVERSITARE FRANCEZE
Doctorat ciclul III: L’Orient et le nouveau utopique (Brecht, Meyerhold, Eisenstein) susţinut pe 4 aprilie 1978 la Universitatea Paris III, sub îndrumarea profesorului Bernard Dort, cu menţiunea Foarte bine.

Doctorat de stat: Pratiques de la mémoire dans l`art de la mise en scène au XX siècle, susţinut pe 25 septembrie 1987 la Universitatea Paris III, sub îndrumarea profesorului Bernard Dort, cu menţiunea Foarte bine.

TITLURI UNIVERSITARE ÎN ROMÂNIA 

Doctorat în estetică la Universitatea Bucureşti: Modurile comunicării teatrale în secolul XX, susţinut pe 17 noiembrie 1973 la Universitatea Bucureşti, sub îndrumarea profesorului Ion Toboş aru.

Doctor Honoris Causa

Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași (2005)
Universitatea de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti (2006) Universtatea de Arte din Tg. Mures (2012)
Universitatea din Tesalonic, Grecia (2014)
Universitatea din Craiova (2016)

Preşedinte al Asociaţiei internaţionale a criticilor de teatru (1994–2001) Fondator și director artistic al Academiei Experimentale de Teatru, Paris Membru de onoare al Fundației Culturale Române (din 1995) Presedintele Premiului Europa pentru teatru

ACTIVITATE EDITORIALĂ
Publicatii și edituri (titluri indicate în originalul francez însoțit de traducerea română)

Ed. Flammarion și Aubier
Le théâtre, sorties de secours (Teatrul, ieșiri de ajutor) 1984,
Le rouge et or, une poétique de la scène à l’italienne (Roșu și aur, o poetică a scenei à l’italienne) 1989,

Ed. Gallimard
Antoine Vitez – Le théâtre des idées (Teatrul ideilor), antologie, 1989
L’acteur qui ne revient pas (Actorul pe calea fără de întoarcere), coll. Essais, 1993,

Shakespeare, le monde est une scène (Shakespeare, lumea e o scenă), coll. Pratique de la scène, 2009
Les voyages du comédien, une poétique de l’acteur moderne (Călătoriile actorului, o poetică a actorului modern), 2012

Ed. du Seuil
Peter Brook, vers un théâtre premier (Peter Brook, pe calea unui teatru originar), coll.Points, 2005

Ed. Actes Sud
Mémoires du théâtre (Memoriile teatrului) , coll. le Temps du théâtre, 1982

Notre théâtre, la Cerisaie (Teatrul nostru, Livada cu vișini) , 1999

La scène surveillée (Scena supravegheată), 2006
Miniatures théoriques (Miniaturi teoretice), 2009
Amour et désamour du théâtre (Iubire și neiubire de teatru), 2013

Ed de l’Herne
Le théâtre ou l’instant habité (Teatrul sau clipa împlinită) 1993
responsable du Cahier de l’Herne Théâtre, opéra, une mémoire imaginaire ( 1989)

co – responsable du Cahier de l’Herne Mircea Eliade

Ed. Adam Biro
Le rideau ou la fêlure du monde ( Cortina sau fisura lumii) 1998

L’homme de dos ( Spatele omului) , 2000
Nocturnes ( Nocturne) 2002

Ed. Solitaires intempestifs
L’Oubli (Uitarea) 2002 – text pus în scenă de Mihai Măniuțiu

Le Repos (Odihna) 2005 – text pus în scenă de Mihai Măniuțiu

Ed. de l’Entretemps
Exercices d’accompagnement (Exerciții de acompaniament), 2OO2

Ed. Caisse des monuments historiques
Sarah Bernhardt, les statues de l’éphémère (Sarah Bernhardt, statui efemere

Ed. Meridiane/Ed. Nemira
Arta teatrului (în colaborare cu Mihaela Tonitza-Iordache)

Ed. Paralela 45

Ultimul sfert de secol teatral

Ed. Polirom / Ed. Unitext

Peter Brook, teatrul formelor simple

Ed. Polirom / Ed. Unitext

Scena supravegheată de la Shakespeare la Genet

Ed. Nemira

Iisușii mei

Responsabil de volume colective

Ed. Théâtrales

Les Cités du théâtre d’Art, (Capitalele teatrului de artă) 1996

Ed Actes Sud
Tadeusz Kantor, l’artiste à la fin du XXème siècle, (Tadeusz Kantor, artistul la sfârșitul secolului XX
Ryszard Cieslak, l’acteur emblème des années 60 (Ryszard Cieslak, actorul – emblemă a teatrului din anii 60)
Les Répétitions, de Wilson à Stanislavski (Repetițiile, de la Wilson la Stanislavski)

Ed CNRS ( Centrul Național de Cercetări științifice)

Peter Brook, les Voies de la création théâtrale, vol XIII

Ed. de l’Entretemps
L’enfant qui meurt (Moartea copilului) 2010

Alternatives théâtrales / Paris – Bruxelles
Le théâtre testamentaire (Teatrul testamentar)
Le théâtre de la nature (Teatrul naturii)
La scénographie française (Scenografia franceză)
Débuter ( Debutul)
Antoine Vitez et la fièvre des idées (Antoine Vitez și febra ideilor)
L’Est désorienté (Estul dezorientat)
La Scène polonaise (Scena poloneză)
La scène roumaine, les enjeux de la liberté (Scena română, încercările libertății)
Le metteur en scène et son acteur, les liaisons singulières (Regizorul și actorul sau, legături speciale)
Les penseurs de l’enseignement (Gânditorii învățământului)
Les frontières liquides ( Frontierele lichide)
Le corps travesti (Corpul travestit)
Les numéros spéciaux pour le Festival d’Avignon (Numerele speciale pentru Festivalul din Avignon)

Etudes théâtrales – Universitatea Catolică din Louvain
Antoine Vitez, le regard des jeunes (Atoine Vitez, privirea tinerilor)
La tragédie grecque, défi de la scène contemporaine (Tragedia greacă, pariu al scenei contemporane)
Surveiller (A supraveghea)

Art Press
Le théâtre, art du passé, art du présent (Teatrul, artă a trecutului, artă a prezentului)

Lucrari în colaborare cu un artist

Ed. Actes Sud
Peter Brook, Avec Shakespeare

Peter Brook, Avec Grotowski

Patrice Chéreau, J’y arriverai un jour (O să reușesc, cândva)
Luc Bondy, La fête de l’instant (Sărbătoarea clipei)
Cărțile evocate au fost traduse în italiană, spaniolă, română, germană, rusă, slovacă.

Studii şi articole (selecţie):

– În publicaţii ale Universităţii:

“Textul şi scena” (1978): 
“Vârsta de aur şi tehnica povestirii orientale”; “Rupturi în spaţiu în Pescărușul”.
În publicaţiile CNRS-ului:
 “Timon d’Athènes : l’écriture spatiale de la mise en scène”, în volumul Les voies

de la création théâtrale (vol. V, 1977);
 “Eisenstein, teatrul Kabuki şi tehnici ale montării”, în Collage et montage (1978);
“La conference des oiseaux ou le chemin vers soi-même”, în Les voies de la création théâtrale (vol. X, 1981);

“Brook, prezentarea operei, studiu despre Tragedia lui Carmen”, responsabil al volumului XIII, în volumul Les voies de la création théâtrale (1985)
“De l’esthétique de la disparition à la poétique de la mémoire”, în volumul Les voies de la création théâtrale (nr. 15 – 1987, p. 233-253).
3. În Revue d’esthétique:

“La vacuité, l`utopie imposible”, în L’envers du théâtre (1977, ed. 10/18 ); “Corpuri, actori, roluri” în Le Japon (n° 18 – 1990, p. 195-202, Ed. JM Place); “Mei Lan-fang şi utopia scenei ocidentală ” (nr. 3 – 1983).
În revista Travail théâtral (de la nr. 16 la nr. 33):
“Une Mouette proustienne” (nr. 20, p. 90-96);
“L’étranger et les neiges vénitiennes” (nr. 22, p. 28 – 32); “Strehler şi antepurgatoriul cehovian” (nr 26, p. 21 – 29); “La haute surveillance des Derniers” (nr. 31, p. 140 – 144); “Lumina teatrului” (dosarul – id. p. 92 – 114).

În Nouvelle Revue Française (nr. 334, 1980): “Grotowski: anonim şi prezent”.
În revista Silex (nr. 16, 1980 – număr special Cehov):
“Nul plus sauveur que l’autre”; “Aujourd’hui je repose mon âme en écrivant des lettres…”.
În revista Théâtre public (nr. 334, 1980):
“Boal et le projet d’un théâtre auto-géré” (nr. 30, p. 30-34); “Le fragment: crise et/ou renouvellement” (nr. 39, p. 40-44).
În revista Les cahiers du théâtre de Louvain (nr. 40, 1979): “L’espace ou les lieux d’une passion qui n’a pas vécu”; “Temps, durée, histoire”.
În revista Les cahiers de l’Est:
 Responsabil al numărului special “Théâtre de l’Est” (nr. 12-13); “Regards froids vers un théâtre qui s’éloigne”.
În revista Les Cahiers de l’Herne:
“Co-responsabil al caietelor lui Mircea Eliade”
“Brecht sur la scène” (interviuri, discuţii), în Caietele Brecht (vol. I); “Brecht et la quotidienneté orientale”, în Caietele Brecht (vol. II); Responsabil al Caietelor “Théâtre, Opéra, une mémoire imaginaire”; “Antoine Vitez, Peter Stein: re-construcţii memoriei” (199-211).

În revista l’Histoire du théâtre:
 “Meyerhold şi teatrul oriental” (nr. 2 – 1981, p. 116- 142).

În revista Secolul XX (în limba română ): “Conflictul ca stare permanentă a teatrului”;

“Japonia şi revoluţia teatrală ”;
“Teatrul şi evenimentul în teatrul american”.
În Revue de l’Académie Roumaine (în limba franceză): “A la recherche de la théâtralité”.

Texte publicate în limba italiană :
“La regia rumena : dinamica e gelo in Teatro e contestazione” (Venise 1977); “Il teatro rumeno in Encilopedia di teatro 900”;
“La memoria perfetta di Kazuo Oono in Sipario” (nr. 406 – 1980).

ACTIVITĂŢI DE CERCETARE

– Participări la seminarii organizate în cadrul Institutului de Studii Teatrale la Université Paris III:
– Participări la seminarii conduse de Bernard Dort consacrate Vârstei de aur, spectacol al Théâtre du Soleil;

– Participări la seminarii conduse de Bernard Dort consacrate operei lui Giorgio Strehler; – Participări la seminariile Annei Ubersfeld consacrate spaţiului teatral;
 Responsabil al seminariilor profesorilor Paris III – Paris VIII – Paris VII şi ale echipei de cercetare: le hors scène (1988-1989) şi le théâtre et la nature (1988-1990);
 În acest moment responsabil al echipei de cercetare dedicată revistei Scène surveillée.

– Lucrări coordonate: DEA şi teze (pentru DEA);
– Participări la activităţile Laboratorului de Artele Spectacolului la CNRS:
– Participare la programul consacrat teatrului « d’agit-prop » în cadrul echipei condusă de Denis Bablet: Collage et montage;
– Participare la programul consacrat tuturor relaţiilor teatrale cu circul în cadrul echipei coordonată de Claudine Amiard-Chevrel;
– Participarea în grupul de studii coordonată de Odette Aslan, consacrată analizei La Villégiature de Carlo Goldoni, în regia lui Giorgio Strehler;
– Participare la programul consacrat problemelor de teatru în cadrul echipei coordonată de Elie Königson:
– Coordonator al grupului de cercetare consacrat operei lui Peter Brook. Activitatea la care a fost responsabil face obiectul volumului XIII din Voies de la création théâtrale, 850 pagini de text şi 123 de fotografii (studiu al operei şi coordonare). Este vorba despre prima publicaţie de sinteză a operei lui Peter Brook pe plan internaţional. A prezentat într- un important studiu introductiv principalele informaţii ale esteticii brokiene. De asemenea, a realizat o analiză despre corpul din La Tragédie de Carmen, ultimul spectacol al lui Brook;

– Participare în cadrul grupulsui de cercetare consacrat operei lui Giorgio Strehler, sub coodonarea lui Odette Aslan (studiu despre Livada de vişini);
– Participarea în cadrul grupului de cercetare consacrat Oeuvre d’Art total, coordonat de Denis Bablet;

– Participarea în cadrul grupului de cercetare Le corps en jeu, coordonat de Odette Aslan. Communicare: La scène et le corps vitézien;
– Participarea în cadrul grupului de cercetare consacrat lui Youri Lioubimov, coordonat de Béatrice Picon – Vallin. Comunicare: Le théâtre et l’histoire de l’ancien Est.

PARTICIPĂRI LA COLOCVII DE SPECIALITATE

Caracas 1977, THEATRE ET HISTOIRE: Comunicarea “Oser oublier l’histoire”;
Veneţ ia 1977, LE THEATRE A L’EST: Comunicarea “La dissémination comme ruse de la dissidence”;
Fadula 1978 (Italia), LA PERCEPTION DE L’ESPACE AU THEATRE: Comunicarea “Les problèmes de l’espace dans le théâtre français actuel”;
Bruxelles 1979, LE THEATRE DE FORMATION: Comunicarea “Le fragment: crise et/ou renouvellement”;
Milano 1979, L’ACTIVITE PARATHEATRALE DE GROTOWSKI: Comunicarea “Grotowski : anonyme et présent”;
Viena 1979, THEATRE ET POLITIQUE AUJOURD’HUI: Comunicarea “Augusto Boal et le projet d’un théâtre autogéré”;
Stockholm 1980, L’ACTEUR DANS LE THEATRE DE GROUPE: Comunicarea “La création collective: de l’espoir à la crise”;
Stockholm 1981, LE THEATRE DE MEYERHOLD: Comunicarea “Meyerhold et le théâtre oriental”;
Seoul 1981, RELATIONS ENTRE LE THEATRE ORIENTAL ET LE THEATRE OCCIDENTAL: Comunicarea “La tradition comme mise à l’épreuve de l’innovation”; Novi-Sad 1982, LA CRITIQUE DRAMATIQUE: Comunicarea “Le critique: utopie et autobiographie”;
Sofia 1982, LE THEATRE ET LES ORIGINES: Comunicarea “Le cercle et le fleuve: Brook et Grotowski”;

Mexico 1983, LE THEATRE ET LE PRESENT: Comunicarea “L’écrit du théâtre et le danger”;
Milano 1984, TCHEKHOV: Comunicarea “Mettre en scène Tchékhov”;
Novi-Sad 1985, CRITIQUE DE L’INTERIEUR / CRITIQUE DE L’EXTERIEUR: Comunicarea “Le regard à la mi-pente”;

Barcelone 1985, DRAMATURGIES MINORITAIRES, DRAMATURGIES MAJORITAIRES: Comunicarea ”Le théâtre comme minorité active”;
Roma 1985, LE THEATRE LE LES MASS-MEDIA: Comunicarea “Théâtre majoritaire, élitaire, minoritaire”:

Tel-Aviv 1987, SOMMI ET LE THEATRE HEBREU: Comunicarea “Sommi, un précurseur de la pensée théâtrale moderne”;
Berlin 1988, LE THEATRE ET LA VILLE: Comunicarea “Le théâtre dans ses relations au territoire”;

Taormina 1989, PETER BROOK, DU CHEMIN A LA VOIE: Comunicarea “Peter Brook, un artiste en quête de tradition”;
Lisabona 1989-1990, LE THEATRE FACE AU PRESENT: Comunicarea “Le théâtre et la réalité: victoire et défaites”;

ORGANIZARE DE COLOCVII

Théâtre, opéra, une mémoire imaginaire, Cerisy 1988
La jeune mise en scène européenne, UNESCO/Festival d’Avignon 1989

Est-Ouest, théâtres sans rideau de fer, Avignon 1990
L’étranger et le théâtre enrichi Avignon 1992
Mutations de la scénographie contemporaine, Avignon 1992
Klaus Michaël Grüber, une oeuvre à questionner, Paris 1992

ALTE ACTIVITĂȚI

– Co-realizator al filmului: Tchékhov, le témoin impartial, (INA/ARTE în colaborare cu regizorul Jacques Renard)

– Co-realizator al filmului: Shakespeare, Des rois dans la tempête, (INA/ARTE în colaborare cu regizorul Claude Mourieras )
Memoria teatrului (serial TVR – 13 episoade, în colaborare cu regizorul Dominic Dembinski)

Nemuritoarele personaje ale teatrului (serial TVR – 20 episoade, în colaborare cu regizorul Dominic Dembinski)
Noaptea (serial TVR – 6 episoade, în colaborare cu regizorul Dominic Dembinski)
Celălalt Cioran (spectacol în colaborare cu regizorul Radu Penciulescu, Teatrul Național București)

Uitarea (spectacol în colaborare cu regizorul Mihai Mănuțiu, Teatrul Național Cluj)
In inima nopții (spectacol în colaborare cu regizorul Gavril Pinte, Teatrul Regina Maria, Oradea)
Visul unei nopți de Shakespeare (spectacol în colaborare cu regizorul Gavril Pinte, Teatrul Național Radu Stanca, Sibiu)
– Membru în jurii, inițiator și moderator de colocvii, seminarii, ateliere la cele mai importante festivaluri și manifestări teatrale din România și din lume.

PREMII

– Premiul Criticii Franceze pentru cea mai bună carte de teatru
- în 1981, pentru Brecht ou le petit contre le grand, Ed. Aubier; – în 1984, pentru Le théâtre, sorties de secours, Ed. Aubier;
- în 1990, pentru Le Rouge et or, Ed. Flammarion;
– Premiul Fundației Culturale Japoneze – L’acteur qui ne revient pas, ed. Galimard, 1993

– Premiul Fundației Europene de Fotografie – Sarah Bernhardt, les statues de l’éphémère, ed. Caisse des Monuments Historiques, 2002
– Premiul UNITER pentru activitate critică, 1990
– Premiul UNESCO, pentru cel mai bun film despre teatru (cu Jacques Renard), Tchekhov, le témoin impartial, 1997

– Premiul Festivalului de Arte Vizuale din București, pentru filmul Les Mémoires du théâtre, 2000;
– Premiul special al UNITER, 2001
– Premiul AICT – Secția Română, 2006

– Premiul special al Festivalului Internațional Shakespeare, Craiova, 2012

– Premiul Gheorghe Crăciun – Opera Omnia / Obervatorul cultural, 2013

– Marele Premiu al Academiei Franceze, 2014

DISTINCȚII

– Les Palmes Académiques (Franța)
– Ordinul Artelor și Literelor (Franța)
– Ordinul Meritul Național (Franța)
– Membru de Onoare al Academiei Române.
– Ordinul Național Steaua României în grad de Comandor
– Ordinul Meritul Cultural (Polonia)
– Cetăţean de Onoare al orașelor Bolonia, Sao Paolo, Milano, Buzău

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.