FNT 2013

FESTIVALUL NAŢIONAL DE TEATRU

ediţia a 23-a

25 octombrie – 3 noiembrie 2013

 

Programul FNT la Fundația Löwendal

(For the English version, please scroll down) 

 

Ca în fiecare toamnă festivalieră, cuvântul rostit pe scenă va fi însoţit de cuvântul scris. A 23-a ediţie a FNT propune o bogată recoltă de carte de teatru.

 

Vineri, 25 octombrie

ora 18.00 Vernisajul expoziţiei* Spaţii imaginare (machete-schiţe-video) a scenografului Helmut Stürmer. Prezentarea cărţii „Helmut Stürmer. Scenografii”, vol. II, Editura Idea, Cluj, 2013 

Expoziţia Spaţii imaginare (machete-schiţe-video) a scenografului Helmut Stürmer poate fi vizitată în perioada 25 octombrie – 30 noiembrie, luni-vineri între orele 10.00 şi 18.00, sâmbătă-duminică între orele 10.00 şi 14.00. Albumele „Stürmer. Scenografii”, vol. I și II sunt puse în vânzare doar la Fundația Löwendal (P-ța Gh. Cantacuzino nr. 1).

 

Sâmbătă, 26 octombrie

Invitat în festival cu spectacolul Troienele, montat la Opera Naţională Română din Iaşi, regizorul Andrei Şerban va fi prezent şi la lansarea volumului colectiv Cartea Atelierelor, dedicat Academiei sale Itinerante şi publicat în Colecţia ,,Yorick” a Editurii Nemira. 

ora 11.00 Lansare de carte: Academia Itinerantă Andrei Şerban – Cartea Atelierelor, Editura Nemira, 2013

 

Duminică, 27 octombrie

MARIANA MIHUŢ va fi prezentă duminică, 27 octombrie, ora 12:00, la Fundaţia Löwendal, într-un dialog cu criticul de teatru Octavian Saiu, în cadrul Întâlnirilor FNT.

ora 12.00 Întâlnirile FNT: Mariana Mihuț și Octavian Saiu

ora 13.30 Lansare de carte: Teatrul e vis de Octavian Saiu, Editura Paideia, 2013

 

Miercuri, 30 octombrie

Noilor cărţi li se adaugă şi o publicaţie ce vine să completeze peisajul nu tocmai generos al genului – revista trimestrială de cultură Infinitezimal, director: criticul de teatru Sebastian-Vlad Popa.

ora 13.00 Lansare revistă trimestrială de cultură: Infinitezimal, director Sebastian-Vlad Popa 

 

Joi, 31 octombrie

O nouă traducere a celebrei lucrări Munca actorului cu sine însuşi de Konstantin Sergheevici Stanislavski, adevărată Biblie a teatrului modern. Traducerea este semnată de Raluca Rădulescu, iar prefaţa îi aparţine regizorului Yuri Kordonsky.

ora 11.00 Lansare de carte: Munca actorului cu sine însuşi de Konstantin Sergheevici Stanislavski, Editura Nemira, 2013 

 

În perioada 25 octombrie – 3 noiembrie 2013, 12 piese de teatru radiofonic a căror protagonistă este Mariana Mihuţ vor putea fi accesate on demand pe www.eteatru.ro, singurul site al Radio România care difuzează exclusiv teatru radiofonic.

 


 

FNT (National Theatre Festival)

the 23rd edition

October 25 – November 3, 2013

 

FNT Program @ Löwendal Foundation

As in every festival autumn, the spoken word on the stage will be accompanied by the written word. The 23rd edition of the FNT (National Theatre Festival) proposes a rich harvest of theatre-themed books.

 

Friday, 25 October

18.00 Opening of the exhibit* Imaginary Spaces(models-sketches-video) of scenographer Helmut Stürmer. Presentation of the book “Helmut Stürmer, Stage Designs”, vol. II, Idea Press, Cluj, 2013

The Exhibition of Imaginary Space (models-sketches-video) of scenographer Helmut Stürmer can be visited in the period 25 October – 30 November, Monday-Friday from 10 am to 6 pm, Saturday and Sunday from 10 am to 2 pm. The Albums “Stürmer, Stage Designs”, vol. I and II are available for purchase only from the Löwendal Foundation

 

Saturday, 26 October

Special guest with the play Troienele (The Snow Banks), staged at the Romanian National Opera in Iași, director Andrei Șerban will also be present at the launch of the collective volume Cartea Atelierelor (Book of Studios), dedicated to his Itinerant Academy and published in the collection “Yorick” by Nemira Press.

11.00 Book launch: The Andrei Șerban Itinerant Academy Book of Studios, Nemira Press, 2013

 

Sunday, 27 October

MARIANA MIHUȚ will be present Sunday, 27 October at 12:00 pm, at the Löwendal Foundation, in a dialogue with theatre critic Octavian Saiu, as part of the FNT Meetings programme.

12.00 FNT Meetings programme: Mariana Mihuț and Octavian Saiu

13.30 Book launch: Theatre is Dream by Octavian Saiu, Paideia Press, 2013

 

Wednesday, 30 October

Another publication will be added to the new books which will serve to enhance the not quite well-developed scene – the quarterly cultural magazine Infinitezimal, direction: theatre critic Sebastian-Vlad Popa. 

13.00 Cultural magazine launch: Infinitezimal, magazine director Sebastian-Vlad Popa. 

 

Thursday, 31 October

A new translation of the famous work The Work of the Actor on Himselfby Konstantin Sergheevici Stanislavski, the Bible of modern theatre. The translation is by Raluca Rădulescu, while the preface belongs to director Yuri Kordonsky.

11.00 Book launch: An Actor’s Workby Konstantin Sergheevici Stanislavski, Nemira Press, 2013

 

From 25 October to 3 November, 2013, 12 pieces of radio theatre with the protagonist Mariana Mihuț will be available on demand on www.eteatru.ro, the only Radio Romania site that broadcasts exclusively radio theatre.